Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Studio Fotobia
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door  Studio Fotobia worden aangepast.

2. Fotoreportages

1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt,Studio Fotobia  is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Studio Fotobia zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat  Studio Fotobia deze selectie heeft gemaakt. Studio Fotobia is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Studio Fotobia  niet geschikt zijn om te tonen.
3. Binnen 20 werkdagen na uw bruidsreportage zult uw foto’s na betaling van de volledige factuur ontvangen op usb.  De bestanden mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook behalve voor uw prive gebruik.

3. Boekingen

 1. Een bruidsreportage boeken kan: via het formulier op de site, per post of per e-mail.
  2. Eventuele reiskosten van Studio Fotobia zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
  3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Studio Fotobia heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
  4. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen Juliette fotografie toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die Juliette fotografie heeft moeten maken.
  5. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
  6. Afspraken die niet binnen 24 uur worden afgezegd wordt in rekening gebracht.

4. Betalingen & levertijd

 1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
  2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. Om de bestelling per post laten verzenden na ontvangst van het volledige factuurbedrag.
  3. De betalingstermijn van uw factuur is 7 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt de besteling geanuleerd, Studio Fotobia levert pas na betaling!
  4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
  5. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
  6. Studio Fotobia levert pas foto’s na betaling!

5. Cadeaubonnen

 1. U kunt bij  Studio Fotobia een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf € 25,- of een door u te bepalen bedrag.
  2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
  3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
  4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Studio Fotobia.
  5. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage.
  6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
  7. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
  8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.

6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

 1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
  2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
  3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
  4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
  5. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

7. Auteursrechten & Publicaties

 1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Studio Fotobia. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
  2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Studio Fotobia. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Studio Fotobia.
  3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met  Studio Fotobia(Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Studio Fotobia kunnen tonen.
  4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.
  5. Op alle foto’s van Studio Fotobia rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Fotobia . Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
  6.  Studio Fotobia mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Studio Fotobia is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
  7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Studio Fotobia wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Studio Fotobia . Er zal een passende vergoeding worden besproken.
  8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Studio Fotobia” of “Foto: www.fotobia.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
  9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
  10. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van Studio Fotobia.
  11. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 533 pixels.
  12. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Studio Fotobia. Bij inbreuk komt Studio Fotobia  een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door  Studio Fotobia gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-.

Levering fotomateriaal

Voor bruidsfotografie: De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen 4-8 weken na de trouwdatum geleverd, zodat men een keuze kan maken uit de foto’s voor het te ontvangen trouwalbum.
De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Bianca Martens van Baaren  gedaan, tenzij anders afgesproken.
Voor zes uur zijn dit ongeveer minimaal 350 foto’s. Per uur komen daar nog zo’n 25-40 foto’s bij.
Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt,.
Foto`s voor het album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn.
Indien er wordt samengewerkt met een niet bekende videograaf kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de dag spontaan kunnen worden gemaakt.  Studio Fotobia is hier niet voor verantwoordelijk.
Voor fotografie portret / familie: De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.
Voor fotografie bedrijven: Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Foto’s en gebruik

Voor bruidsfotografie:
Bruidsparen mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor prive doeleinden. De foto’s van het blog mogen op social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden; vermeld aub wel altijd de website of zakelijke Facebookpagina van Studio Fotobia, kortom met de naamsvermelding, er bij. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde verkleinde foto’s met logo, of wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:
 
Betalingen kunt u contant of per bank op de dag van de afspraak voldoen
NL02 INGB 0004 1603 14  t.n.v.  FOTOBIA     kvk nr. 30236153  Foto’s worden na betaling verstuurd!

Neem contact op

Al heel wat jaren ben ik een allround fotograaf. Mijn specialiteit is mijn persoonlijke benadering en mijn enthousiasme. De informele en persoonlijke sfeer zorgt voor een optimaal resultaat van de foto’s. Een leuke herinnering vastgelegd waar je met plezier op terug kijkt!

Bianca Martens-van Baaren

Adresgegevens

De smalle zijde 9f
3903 LL Veenendaal

Vind ons ook op

Instagram

Facebook

Stel je vraag: